مورد اول
مورد دوم
مورد سوم
تاریخ سررسید
همه
تیر 1403
مرداد 1403
شهریور 1403
مهر 1403
آبان 1403
آذر 1403
دی 1403
دارایی پایه
همه
خودرویی
خگستر
خودرو
خساپا
بانکی
وبملت
وبصادر
وتجارت
دی
صندوق
اهرم
ارزش
بهین رو
بیدار
سلام
جهش
خودران
شتاب
فارماکیان
هم وزن
لبخند
موج
پادا
رویین
آگاس
اطلس
آساس
توان
اگاس
فلزات
فملی
فصبا
سایر
های وب
فاراک
وساپا
شستا
وکغدیر
کوثر
بساما
کرمان
ارزش معاملات کل
1,012.43B
ارزش معاملات اختیار خرید
940.52B
ارزش معاملات اختیار فروش
71.91B
همه
اختیار خرید
اختیار فروش
برو به واچ لیست
تنظیمات